Το ενεργειακό «λογισμικό» του ανθρώπου


Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το φυσικό σώμα που αναγνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια μας. Πέραν του φυσικού μας σώματος εκτείνονται άλλα εφτά σώματα που δονούνται σε διαφορετική συχνότητα και για αυτό το λόγο για τους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι ορατά. Τα σώματα αυτά αντιστοιχούν στα εφτά τσάκρα του ανθρώπου και δημιουργούν μία ενεργο-πληροφοριακή δομή σαν αυγό που περιβάλλει ολόκληρο το σώμα. Πρόκειται για την αύρα επάνω στην οποία αποτυπώνεται ο βαθμός συνειδητότητας του ανθρώπου.

Πρακτικά η αύρα συνιστά το «λογισμικό» του ανθρώπου και είναι κάτι το πολύ χειροπιαστό. Όντας το σύνολο των προγραμμάτων που περιέχει το σύστημα «άνθρωπος» επηρεάζει την επαφή και αλληλεπίδρασή με τον έξω κόσμο. Οποιοδήποτε βίωμα, σκέψη, τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων, πρότυπο συμπεριφοράς, πεποίθηση, φόβος, συναίσθημα, ιδέα κ.ά. δεν αιωρείται ούτε περιφέρεται με τυχαίο και ακαθόριστο τρόπο μέσα στο νευρικό μας σύστημα αλλά είναι τοποθετημένο κάπου επάνω στην αύρα η οποία αναπόφευκτα επηρεάζει και ορίζει την ανταπόκριση του ανθρώπου στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 

Η αύρα μεταφέρει πληροφορίες, εμπειρίες, βιώματα και γνώση που έχουν αποκτηθεί και αποθηκευτεί στη διάρκεια της ζωής. Η παρατήρηση και επεξεργασία της μας επιτρέπει να καταλάβουμε πάρα πολλά για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να επιβεβαιώσει ήδη υπάρχουσες ασθένειες ή να προβλέψει την πιθανή εκδήλωση ασθενειών. Εκτιμά την ενεργειακή κατάσταση και το επίπεδο λειτουργικότητας συστημάτων και οργάνων, δίνοντας έτσι προειδοποιητικά σημάδια για την εγκατάσταση προβληματικών καταστάσεων. Περιέχει εντυπωμένη τη γνώση που έχει συσσωρευθεί από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις,  ό,τι έχει αποθηκευτεί από την εμβρυακή περίοδο αυτής της ζωής, το παρόν έτσι όπως το έχει διαχειριστεί μέχρι τώρα ο άνθρωπος καθώς και τις προοπτικές που έχει διαμορφώσει για το μέλλον. Δηλώνει τα μαθήματα που οφείλει να περάσει ο άνθρωπος για να προχωρήσει στη ζωή του και να αναπτυχθεί. Μαρτυρά την ικανότητα και την ετοιμότητα του ανθρώπου να λαμβάνει βοήθεια και γνώση από την Ανώτερη Διάνοια, όπως επίσης και την επικοινωνία ανάμεσα στον ίδιο τον νου και το πνεύμα του. Εφόσον ο άνθρωπος αναλύσει την αύρα του και αντιληφθεί τι είδους πληροφορίες μεταφέρει, μπορεί πιο εύκολα να συνειδητοποιήσει γιατί δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις στη ζωή του, γιατί κάποιες τείνουν να επαναλαμβάνονται, για ποιο λόγο εμφανίζονται συγκεκριμένοι άνθρωποι στη ζωή του, για ποιο λόγο ίσως δεν προχωρά ικανοποιητικά σε κάποιους τομείς ή γιατί υποφέρει από συγκεκριμένες ασθένειες.
  
Η αύρα λειτουργεί σαν μαγνήτης - έλκει αυτό που ήδη περιέχει, επομένως επιβεβαιώνει αυτό που φέρει ο άνθρωπος ενημερώνοντας τον. Είναι ο βασικός μηχανισμός βάσει του οποίου διαχειριζόμαστε το περιβάλλον. Όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, μπορεί να κολλήσει «ιούς» από το περιβάλλον, να φθαρεί ή να χρειάζεται «ενημέρωση» για να ανταποκρίνεται κάθε φορά στη νέα πραγματικότητα της ζωής. Πρέπει να συμπεριφερόμαστε στην αύρα μας όπως και στο φυσικό μας σώμα – να την καθαρίζουμε τακτικά και να τη διατηρούμε σε καλή υγεία προκειμένου να της επιτρέπουμε να λειτουργεί σωστά και προς όφελός μας.  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διαφορά ανδρών και γυναικών στο ενεργειακό σχέδιο