Η δομή του ανθρώπου   Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από το φυσικό σώμα που αναγνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια μας. Αποτελείται από τρία βασικά συστατικά, το πνεύμα, το σώμα και τη συνειδητότητα. Το πνεύμα, όντας έκφραση του Λόγου, είναι αιώνιο και άφθαρτο. Ακολουθεί μια σειρά από ενσαρκώσεις ώστε να καθαριστεί και να φτάσει την τελική ένωσή του με το Θείο. Το φυσικό σώμα συνιστά το μέρος εκείνο που δονείται με την χαμηλότερης συχνότητας δόνηση. Όλα στο σύμπαν είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό το οποίο εκδηλώνεται σε διαφορετικές καταστάσεις. Τα πάντα είναι ύλη που δονείται σε διαφορετική συχνότητα. Η αντιληπτή σε μας ύλη, όλα τα απτά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένου του σώματός μας, αποτελούνται από την ίδια ουσία αλλά εμφανίζουν χαμηλή δόνηση.
   Πέραν του φυσικού μας σώματος εκτείνονται άλλα εφτά σώματα που δονούνται σε διαφορετική συχνότητα και για αυτό το λόγο για τους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι ορατά. Τα σώματα αυτά, ξεκινώντας από το πλησιέστερο στο φυσικό σώμα, είναι το αιθερικό (etheral), το αστρικό (astral), το νοητικό (mental), το καρμικό (karmic), το αιτιατό (Manas), το μοναδικό (Buddhist)  και το πνευματικό (Atman) και αντιστοιχούν στα εφτά τσάκρα του ανθρώπου. Δημιουργούν έτσι μία ενεργο-πληροφοριακή δομή σαν αυγό που περιβάλλει ολόκληρο το σώμα. Πρόκειται για την αύρα επάνω στην οποία αποτυπώνεται ο βαθμός της συνειδητότητας του ανθρώπου. Τα τσάκρα λειτουργούν σαν αντλίες επικοινωνίας με το σύμπαν, απορροφούν ενέργεια, την επεξεργάζονται και σχηματίζουν την αύρα και η ενέργεια μέσω των μεσημβρινών κατανέμεται στα όργανα. Όλα στη ζωή είναι ενέργεια και πληροφορίες. Ένας οργανισμός, όντας έκφραση του Λόγου, πρέπει κανονικά να βρίσκεται σε ισορροπία ενεργο-πληροφοριακής ανταλλαγής μεταξύ αυτού και του σύμπαντος, εφόσον η σύστασή τους ταυτίζεται. Ολόκληρη η δομή του ανθρώπου συνιστά ένα αντίγραφο του μακρόκοσμου.
   Το μέγεθος, η πληρότητα και η ποιότητα της αύρας του ανθρώπου και επομένως το επίπεδο της συνειδητότητάς του επηρεάζονται από τη σωστή λειτουργία των ενεργειακών κέντρων, συνεπώς από τις πληροφορίες και το είδος της ενέργειας που αυτά επεξεργάζονται, ερμηνεύουν και τελικά αποτυπώνουν. Το κάθε πλάσμα είναι φορέας συνειδητότητας, η οποία πρέπει φυσιολογικά να εναρμονίζεται με την πηγή, δηλαδή τη συμπαντική συνειδητότητα. Όσο πιο εξελιγμένος είναι ένας οργανισμός τόσο υψηλότερου βαθμού συνειδητότητα φέρει, τόσο πιο απρόσκοπτα συντονίζεται με την ανώτερη συνειδητότητα και τόσο καλύτερα βιώνει την ύπαρξη του ενοποιημένου πεδίου στο σύμπαν, που ρυθμίζει τη λειτουργία των πάντων. 

Μαρδάκη Όλγα 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διαφορά ανδρών και γυναικών στο ενεργειακό σχέδιο