Η Εξέλιξη της ΣυνειδητότηταςΗ πρώτη παραδοχή που πρέπει να κάνουμε για να καταλάβουμε πως λειτουργεί όλο το σύστημα της συνείδησης είναι ότι ο άνθρωπος είναι μικρογραφία και ολογράφημα του μακρόκοσμου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μια αλλαγή στον κάθε άνθρωπο ατομικά επηρεάζει μακροσκοπικά και συντελεί στην ωρίμανση του όλου συστήματος. Είναι αυτονόητο το τι αλλαγή θα προκύψει όταν μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας εξελιχθεί πνευματικά.

Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι η γη, όπως κάθε άλλος πλανήτης, είναι ένας ζωντανός οργανισμός οργανωμένος με ενεργειακή ιεραρχία ώστε να υποστηρίζει τις μορφές συνείδησης τις οποίες φιλοξενεί.

Όλη η συμπαντική δομή έχει σαφή εξελικτική προοπτική. Δεν υπάρχει τίποτα το συγκυριακό σε αυτό που βιώνουμε. Φυσικά, η κυριαρχία του ανθρώπινου είδους επί των άλλων πάνω στον πλανήτη γη και η αλαζονική συμπεριφορά του, κάθε άλλο παρά ο στόχος είναι. Δεν είμαστε μόνοι ούτε είμαστε το κέντρο του κόσμου.  Το Ενεργο-Πληροφοριακό πεδίο είναι αυτό μέσα στο οποίο εκδηλώνεται και υλοποιείται ποικιλοτρόπως ο Λόγος και είναι αυτό που, κβαντικά, ενώνει τα πάντα. Ελέγχει και καθορίζει την πορεία της βιολογικής εξέλιξης και λειτουργεί ως φορέας ανθρώπινης συνείδησης και ψυχής.

Υπάρχουν 8 κόσμοι, δηλαδή 8 ιεραρχικά ανεπτυγμένα επίπεδα συνείδησης-νόησης, πάνω στον πλανήτη γη. Οι υπόλοιποι, πλην του φυσικού, κόσμοι είναι αόρατοι στον τρισδιάστατο, μη ανεπτυγμένο άνθρωπο αλλά είναι υλικοί. Είναι δομημένοι από ύλη (ακτινοβόλο ύλη) και δε συνιστούν μια ανύπαρκτη πνευματική σύλληψη. Η ύλη κάθε κόσμου παρουσιάζει με τη σειρά της επτά καταστάσεις που λέγονται υπο-πεδία. Δεν υπάρχει χωρική διάκριση μεταξύ όλων αυτών. Ακόμα και ο ουρανός και η βασιλεία των ουρανών είναι εδώ. Είναι ο κόσμος στον οποίο ο φωτισμένος άνθρωπος βιώνει την μακαριότητα στην καθημερινότητά του. Αντίθετα, η κόλαση δεν είναι παρά το κατώτερο πεδίο του αστρικού κόσμου, στο οποίο υπάρχουν παρακμάζουσες  ψυχές και οντότητες και ακάθαρτη ενέργεια. Η ύλη κάθε κόσμου είναι πιο λεπτοφυής του αμέσως προηγούμενου κόσμου. Ο ενεργειακός διαχωρισμός αυτών είναι απόλυτα αυστηρός για να διασφαλίσει την καθαρότητά τους καθώς και την εξέλιξη της συνείδησης.

Στην παρούσα φάση, η ανθρωπότητα αναπτύσσεται στο επίπεδο της πέμπτης φυλής (η τέταρτη φυλή ήταν αυτή των Ατλάντων, εντός της οποίας αναπτύχθηκαν επτά υποφυλές). Ο άνθρωπος, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, κατάγεται από την ανθρώπινη αιθερική οντότητα της πρώτης φυλής. Όλα τα σώματα (υπολογίζουμε και αυτά που έχει εναποθέσει στην αύρα του μέχρι τώρα) που φέρει είναι αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης. Μόνο το φυσικό σώμα καταλαμβάνει χώρο στην τρίτη διάσταση. Όλα τα υπόλοιπα που συνιστούν αυτό που γνωρίζουμε ως αύρα καταλαμβάνουν «χώρο» στα διαφορετικά επίπεδα συνείδησης του πλανήτη και έχουν επικοινωνία με αυτά. Ανάλογα με το σημείο καθαρότητας και εξέλιξής του ο άνθρωπος μπορεί να έχει επαφή με τους λεπτοφυείς υπο-κόσμους, στους οποίους χωρίζεται ο πέμπτος κόσμος μας. Βάσει του σκοπού της εξέλιξης ο άνθρωπος πρέπει να εισαχθεί στον επόμενο κόσμο, αλλά δυστυχώς οπισθοδρομεί αντί να εξελίσσεται.

Η συνειδητότητα που φέρει ο άνθρωπος αποτελεί μέρος του Ενεργο-Πληροφοριακού πεδίου του σύμπαντος. Η προσωπική του συνειδητότητα διαμορφώνει την αύρα του. Για να αντιληφθούμε πρακτικά τι είναι η αύρα ας φανταστούμε ότι αποτελείται από επτά στρώματα-φέτες, δηλαδή εξελικτικά επίπεδα συνειδητότητας. Κάθε τέτοιο στρώμα κουβαλάει διαφορετικό είδος πληροφοριών. Τα ενεργειακά στρώματα της αύρας αντιστοιχούν στο υλικό ενέργειας του πεδίου της γης. Τα επτά τσάκρα είναι τα επτά επίπεδα συνειδητότητας (άρα, εφόσον γνωρίζουμε τι αντιπροσωπεύει το κάθε τσάκρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη του κάθε επιπέδου συνειδητότητας) και μέσω της λειτουργίας τους δημιουργούν τα επτά στρώματα-φέτες της αύρας. Τα τσάκρα απορροφούν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν την ενέργεια από κάθε αντίστοιχο ενεργειακό επίπεδο της γης και την εξωτερικεύουν στα αντίστοιχα στρώματα-φέτες. Ο βαθμός ανάπτυξης του κάθε τσάκρα και του αντίστοιχου ενεργειακού στρώματος εξαρτάται από τον άνθρωπο, οπότε ο παράγοντας της ελεύθερης βούλησης παίζει μεγάλο ρόλο. Πάντως με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να έχει ενεργειακή αλληλεπίδραση με διαφορετικά ή και με όλα τα επίπεδα συνειδητότητας (τις άλλες διαστάσεις, ως γνωστόν) του πλανήτη ανάλογα με το επίπεδο κάθαρσής του. Όσο πιο καθαρό είναι το κάθε στρώμα τόσο λιγότερα παράσιτα στην επικοινωνία με το αντίστοιχο επίπεδο του πλανήτη και τόσο πιο αβίαστη και πλήρης είναι η ανάπτυξη του επόμενου στρώματος.

Η πνευματική εξέλιξη συνιστά στην σταδιακή κάθαρση αυτών των διαδοχικών στρωμάτων. Καθώς καθαρίζεται κάθε στρώμα επιτρέπει την επικοινωνία με αντίστοιχο επίπεδο συνειδητότητας της γης. Η ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο (αυτή πραγματοποιείται με τη σειρά της σε επτά υπο-επίπεδα) σημαίνει και διαφορετική εξέλιξη για τον κάθε άνθρωπο και διαφορετικό βαθμό επικοινωνίας και ενεργοπληροφοριακή ανταλλαγή με το αντίστοιχο επίπεδο συνειδητότητας του πλανήτη. Όσο πιο καθαρό είναι ένα στρώμα της αύρας τόσο πιο αβίαστη είναι η άνοδος προς το επόμενο και η επικοινωνία με το αντίστοιχο επίπεδο της γης. Αυτό συνιστά, εν τέλει, την εξέλιξη της συνειδητότητας. 

Μαρδάκη Όλγα 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Διαφορά ανδρών και γυναικών στο ενεργειακό σχέδιο