Ο άνθρωπος είναι ένα βιο-ενεργο-πληροφοριακό νοήμων σύστημα, ακριβές αντίγραφο του μακρόκοσμου. Όλα όσα είμαστε ως άνθρωποι, όλα όσα συνιστούν την προσωπικότητά μας, πρότυπα συμπεριφοράς, πεποιθήσεις, δεξιότητες, εμπειρίες ζωής, γνώσεις και συναισθήματα είναι εντυπωμένα προγράμματα επάνω στην αύρα.

Άκου την αύρα σου! 

Σχόλια