Αναρτήσεις

'Ημαστε στραμμένοι προς τα έξω

Έχουμε χίλιους εχθρούς. ΄Η μήπως έναν;