Η σωστή φιλοσοφία για σωστή Αστρολογία

Πριν δοθούν απαντήσεις σε τεχνικά αστρολογικά ζητήματα, χρειάζεται να έχουμε τη σωστή φιλοσοφία για την Αστρολογία. Κάθε αστρολογικός παράγοντας και κάθε συνδυασμός αστρολογικών παραγόντων αντιστοιχεί με ένα ρεπερτόριο δυνατοτήτων - δεν αντιστοιχεί μόνο με μία δυνατότητα.

 

http://cosmoenergetics.gr/astrologia-filosofia/

Σχόλια