Αναρτήσεις

Η πάθηση είναι η τέλεια λύση που βρίσκει ο εγκέφαλος!

Οι αποφάσεις μας και η μηχανικότητά τους

'Ημαστε στραμμένοι προς τα έξω

Έχουμε χίλιους εχθρούς. ΄Η μήπως έναν;

The right philosophy for right Astrology

Η σωστή φιλοσοφία για σωστή Αστρολογία

Eros & Fear